• UNDERVISNING I KLASSISK OG MODERNE MUSIKK
  • INDIVIDUELL OG/ELLER GRUPPEUNDERVISNING
  • VALG AV FAST ELEVPLASS, (SEMESTERBINDING), ELLER TIMEPAKKER
  • ALLE NIVÅER OG ALDERSGRUPPERPRØVETIMER, (GJELDER VALG AV FAST ELEVPLASS, SEMESTERBINDING)

VALG AV FAST ELEVPLASS (SEMESTERBINDING) ELLER DU KAN VELGE TIMEPAKKER.
Fast elevplass er mest hensiktsmessige til barn og til elever som ønsker et fast opplegg med tanke på en kontinuerlig lærerik utvikling. Fast ukentlig time med egen lærer. Rimeligste prisen per time
TIMEPAKKER er mest relevant til eldre elever som enten ønsker intensiv opplæring som nybegynner eller for de som ønsker å forbedre sine ferdigheter.

PRISER FOR INDIVIDUELL UNDERVISNINGSTIME PER ELEV FAST ELEVPLASS (SEMESTERBINDING): Rimeligste prisen per time.

INDIVIDUELL UNDERVISNING:                                       30 min, kr.350,-           45 min, Kr.510,-              60 min, Kr.680,-

PRIS PER GRUPPEUNDERVISNINGSTIME 2-elever:    30 min, kr.300,-           45 min, Kr.370,-            60 min,  Kr.525,-

TIMEPAKKER Valgfri timelengde i pakke på 5 eller 10 timer INGEN SEMESTERBINDING

30 min x 5 = Kr. 2495,- 30 min x 10 = Kr. 4495,-

45 min x 5 = Kr. 3594,- 45 min x 10 = kr. 6631,-

60 min x 5 = Kr. 3995,- 60 min x 10 = kr. 6995,-

DROP-IN ER FOR DEG SOM IKKE KAN HA INTERVALL PÅ TIMENE DINE. MÅ DA BOOKE TIME UKEN I

FORVEIEN

30 min = Kr. 530,-

45 min = kr. 750,-

60 min = Kr. 1000,-