crescendo

Crescendo Musikkskolen

tilbyr Undervisning innen sjangrene klassisk musikk, og moderne musikk. Vi forberede elever for ulike typer auditions, f.eks. videregående musikklinjer eller musikkhøyskoler.

Vi holder til midt i Tønsberg, rett ved jernbanestasjonen.
Åpningstider: man-tor 13-18

Vi følger grunnskoleskalenderen fra Vestfold.

Semesteret starter fra datoen av første spilletime, og varer til slutten av skolesemesteret

2012-11-27 19.30.04
ny crescendo Januar-11 003

Crescendo Musikkskole
trenger flere pedagoger

Crescendo Musikkskole har også behov for følgende pedagoger.
• Hovedinstrumentundervisning Saxophone
• Hovedinstrumentundervisning Bass
• Sangundervisning

Vi tilbyr instrument/sangundervisning i alle aldre, nivåer og ferdigheter. Individuell og gruppeundervisningen tilbys på en ukentlig basis i løpet av 17-ukers høstsemesteret, 20-22 -ukers vårsemesteret.
Vårt mål er å kunne tilby musikk/instrument og sangundervisning for alle, uavhengig av alder, eller evne.
Det legges vekt på utvikling av sterke musikalske ferdigheter, inkludert lesing og mestring av tekniske ferdigheter. Repertoaret variere avhengig av elevenes mål.
Timeplanen er planlagt rundt henvendelser og lærerstilgjengelighet.

Kvalifikasjoner

• Høyt utøvende nivå med dokumentert undervisningserfaring

Personlige egenskaper

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• God motivasjon for stillingen og evne til å ta initiativ
• Løsningsorientert og evne til å ta ansvar
• Motivert for teamarbeid

Søknad og CV sendes: meikeseth@cresc.no

Utvalgte søkere (basert på CV og søknad) må påregne å bli innkalt til intervju og eventuelt prøvetime.

For mer informasjon, kontakt leder for Crescendo Musikkskole
Maria Eikeseth, meikeseth@cresc.no / 93443316

norskmusikk9ov1cuyfpoklqb3tpiug